Publicacions    Estudis     Conferčncies    PremisLLOCS DE TREBALL

Actuals

* PROFESSOR  a la Fundaciķ Universitāria del Bages

* PROFESSOR TUTOR a la UNED (centre de Terrassa)

* CONSULTOR a la Universitat Oberta de Catalunya * PROFESSOR d'Ofimātica a la Fundaciķ Milˇlenari de Vic.


Passats

* PROFESSOR d'Ofimātica a l'Empresa Municipal per a la Formaciķ i l'Ocupaciķ (Ajuntament de Mollet del Vallčs).

* PROFESSOR Estructura del Mercat Turístic, Sociologia Empresarial i Geografia a Formatic-Barna, 2000-2003.

* RESPONSABLE DE RECERCA de l'escola superior i universitāria Formatic-Barna, 2001-2003.

* PROFESSOR, Escola Universitària del Maresme, curs 1999-2000. Assignatura "Sociologia del Turisme i del lleure", curs 1999-2000.

* PROFESSOR de llengua catalana i de formació humanística de segon cicle de F. P. al Colˇlegi Acadèmia Arbiol des del curs 1989/90 fins al final del curs 1990-1991.

* REDACTOR de la pāgina web de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya des de maig de 2001 fins a maig de 2002.

* REDACTOR de la revista Vèrtex (FEEC) des de maig de 2001 fins a maig de 2002.

* EDUCADOR interí a la Direcció General de Justícia Juvenil -Llar Folch i Torres (Granollers). Treball dut a terme des de 1988.

* ENQUESTADOR, Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (març-juny de 2000). Enquesta sobre hàbits i condicions de vida de la població de la província de Barcelona.


Coneixements informātics

* Tinc el títol de PROFESSIONAL DE LA COMUNICACIĶ DIGITAL, reconegut per la Generalitat de Catalunya i expedit per 9icta.