Publicacions    Estudis     Conferències    Premis

TÍTOLS OFICIALS OBTINGUTS

 

ACREDITACIÓ com a PROFESSOR COL·LABORADOR, expedit per l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el desembre de 2005.

DOCTORAT EN GEOGRAFIA CULTURAL per l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, gener de 2002. Qualificació: "très honorable" .

DOCTORAT EN GEOGRAFIA, Universitat Autònoma de Barcelona. Desembre de 2000. Qualificació: excel·lent per unanimitat (cum laude)

Magíster en Geografia Humana, Universitat Autònoma de Barcelona, curs 1998-999. Qualificació global: excel·lent. Títol expedit el 26 de juliol de 2000.

Diplôme d'études approfondies (DEA) "Jardins, Paysages, territoires" organitzat per l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (París) i l'Ecole d'Architecture Paris-La Villette. Setembre de 1997.

Llicenciatura en SOCIOLOGIA, juny 1996. Universitat Autònoma de Barcelona.

Llicenciatura en GEOGRAFIA I HISTÒRIA (especialitat història contemporània), juny 1986. Universitat de Barcelona.

Diplomatura en TREBALL SOCIAL, juny 1992. Escola Universitària de Treball Social de la Generalitat de Catalunya.

Certificat d’Aptitud Pedagògica, expedit per la Universitat de Barcelona el maig de 1986.

Curs de formació de formadors, organitzat per la Fundació Mil·lenari el juny de 2005.

Curs oficial de Normalització Lingüística per a professors d'ensenyament secundari, superat el curs 1988/89.

Nivell K (correcció de textos) de la Junta Permanent de Català, juny 2001. L’any 1999 vaig fer el curs del nivell K (correcció).

Certificat d'estudis d'anglès en el "Third intermediate level" expedit el 22 de setembre de 1995 per The language centre of Ireland (Dublín).

First Certificate in English, University of Cambridge, juny 1996. Nivell C.

Cours de perfectionnement du Français écrit (cours de rédaction), a l'Alliance Française de París.