Publicacions    Estudis     Conferències    Premis

Articles (veure els llibres)

-"Per un concepte qualitatiu de pobresa". Diari de Barcelona, Barcelona, 12 de març de 1989.

-"Pobresa i societat de consum". Revista de Treball Social, núm. 118. Barcelona, juny de 1990.

-"Notes al concepte d'educació completiva formulat per Jordi Vila-Abadal". BUTLLETÍ del col·legi oficial de doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de Catalunya, núm. 74. Barcelona, febrer de 1991.

-"Salari social i política econòmica". El 9 nou. Granollers, 19 de març de 1989.

-"Droga i terrorisme". El 9 nou. Granollers, 18 de gener de 1991.

-"L'ONU després de la guerra". El 9 nou. Granollers, 11 de març de 1991.

-"Sobre la penalització del consum de drogues". El 9 nou. Granollers, 22 de juliol de 1991.

-"La població de les Franqueses del Vallès a inicis del segle XX". Garbuix. Les Franqueses, setembre de 1990.

-"A la ciutat, cada ovella al seu corral. 1- El Quadrat d'Or". Garbuix. Les Franqueses, desembre de 1990.

-"A la ciutat, cada ovella al seu corral. 2- La Ciutat Vella de Barcelona". Garbuix. Les Franqueses, juliol de 1991.

-"A la ciutat, cada ovella al seu corral. 3- Consideracions finals. Garbuix. núm. 10. Les Franqueses, desembre de 1991.

-"Quan el fi justifica els mitjans". El 9 nou. Granollers, 20 de setembre de 1991.

-"Canovelles entre 1930 i 1960. Un estudi demogràfic". Lauro, núm. 3. Granollers, Museu de Granollers, febrer de 1992. Pàg. 6-10.

-"Puiggraciós o la terra de l'absència atemporal". Butlletí de Puiggraciós, núm. 17. L'Ametlla del Vallès, Santuari de Puiggraciós, setembre de 1992. Pàg. 20-21. Accèssit Certamen Literari 1992.

-"Cent anys d'esport a Granollers?". El 9 nou. Granollers, 26 d'octubre de 1992.

-"Norbert Font i Sagué i el Vallès: un premi i unes exploracions". Butlletí AEG, núm. 186. Granollers, gener-juny de 1992. Pàgines 173-178.

-"Cinc excursions al nostre municipi durant el segle XIX". Garbuix, núm. 18. Octubre de 1993. Pàgina 8.

-"Què hi veiem en els "culebrons"?". El 9 nou. Granollers, 3 de juny de 1994.

-"Causes de la drogaaddicció juvenil actual". Exágono, núm. 419. Vila-Real, abril-juny 1994.

-"Seguir repensant l'excursionisme". Vèrtex, núm. 151. Setembre de 1994. Pàgines 115-117.

-"Visió geogràfica del Vallès" en Vallès excursionista. Granollers, Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental, 1995.

-"Televisió i literatura: un diàleg impossible?". El 9 nou. 23 de gener de 1995.

-"Consideracions sobre l'obra de Dionís Puig. L'agricultura i el problema de l'aigua". Lauro, núm. 8. Granollers, juliol-desembre de 1994. Pàg..14-17.

-"La Colònia Escolar de les Franqueses". Garbuix, núm. 23. Desembre de 1994. Pàg..4.

-"La mort del rabadà". Butlletí de Puiggraciós, núm. 23. Setembre de 1994. Pàg. 28-29. Premi Narrativa Certamen Literari Puiggraciós, 1994.

-"L'excursionisme ja no existeix". El 9 nou. 20 de febrer de 1995.

-"Enquestes, integració, tolerància...". El 9 nou. 17 de març de 1995.

-"Carta d'Irlanda". El 9 nou. 25 de setembre de 1995.

-"Visca la discriminació!". El 9 nou. 27 d'octubre de 1995.

-"El primer excursionisme català i la recerca històrica". Muntanya, núm. 802. Desembre de 1995.

-Ressenya de l'obra d'E. Bericat: Sociologia de la movilidad espacial. Publicada en Papers, núm. 47. Barcelona, UAB, 1995.

-"Dionís Puig, un geni amb l'aigua al cap". El 9 nou. 8 de gener de 1996.

-"Moviments socials o persones en moviment?". Passatge, núm. 5. Maig de 1995. Pàg..7-9.

-"Norbert Font i Sagué, excursionista" dins AA. DD.: Memorial Norbert Font i Sagué. Barcelona, UEC, 1995.

-"Dionís Puig i Soler (Puigcerdà, 1853- Granollers, 1921): L'etern estudiant". Granollers, Butlletí AEG, núm. 193-194, 1995. Segon premi de recerca històrica Narcís Saguer, Vallgorguina 1995.

-"Batista i Roca o la construcció d'un nacionalista. Comentari a alguns aspectes del centenari del seu naixement". Revista de Catalunya, núm. 107. Barcelona, maig de 1996.

-"Alexandre Pinyol, una vida al servei del país". El 9 nou. 19 d'abril de 1996. També ha estat reproduït al Butlletí AEG, 195. Gener-desembre de 1996.

-"Dionís Puig i Soler i els cent anys de l'espeleologia moderna a Catalunya". Revista de Catalunya, núm. 111. Octubre de 1996.

-"A short history of Catalan mountaineering". Irish Mountain Log, núm. 41. Dublin, Winter 1996. Pàg. 8-9.

-"És mort, l'excursionisme?". II congrés de cultura popular i tradicional catalana. Comunicacions presentades als diversos àmbits. Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1996. Pàg. 174-176.

El mateix text ha estat publicat en Muntanya, núm. 811. Juny de 1997. Pàg. 91-92. I també en Butlletí AEG, 195. Gener-desembre de 1996.

-"Salvador Llobet i Reverter. 1908-1991." Geographers: Biobibliographical Studies, núm. 19. Londres i Nova York, Mansell, 2000. Pàg. 66-74.

-Amb Jordi Planas: "Clima, agricultura i condicions de vida a Granollers al final del segle XIX". Ponències. Anuari del Centre d'Estudis de Granollers, 1996. Pàg. 115-124.

-"Excursions per la geografia de la Caritat" in UEC: VI Jornades de Literatura Excursionista. Memorial Jaume Peris i Xancó. Barcelona, UEC, 1999. Pàg. 143-152.

-"Regionalisme, nacionalisme, independentisme, excursionisme. Alguns punts sobre tants ismes". Muntanya, 816. Abril de 1998.

-"Salvador Llobet: la geografia com a passió". Lauro, 17. Desembre de 1999. Pàg. 43-54. També es publicarà en un treball col·lectiu sobre els Mestres Catalans de la Geografia, UAB.

-"Dona i Excursionisme, 1". Muntanya, 827. Febrer de 2000.

- "Dona i Excursionisme, 2". Muntanya, 828. Abril de 2000.

-"Una etnogeografia del Pirineu". Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 49. (setembre de 2000).

-"La simbologia del xiprer a Catalunya". VII Jornades de Literatura Excursionista. Pere Sanjaume i Giralt. Barcelona, UEC, 2000. Pàg. 53-58

-"La representació de Montserrat (segles XV-XIX). De la meravella a la muntanya en tant que paisatge". XLIII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos. Martorell, en premsa.

-"La représentation de Montserrat (XVe-XIXe siècles). De la merveille à la montagne en tant que paysage". Géographie et culture. Pendent de publicació (ha estat acceptat pel consell de redacció).

 

(veure els llibres)