Bibliografia

- Abélanet, Jean (1999): Lieux et légendes du Roussillon et des Pyrénées catalanes. Perpinyà, El Trabucaire.

 

- Amades, Joan (1935): Justícia Popular. Barcelona, SD.

 

- Amades, Joan (1936): La terra. Tradicions i creences. Barcelona.

 

- Amades, Joan (1938): El diner. Barcelona, Reflexos.

 

-Amades, Joan (1941): "Mitología megalítica". Ampúrias, III. Barcelona, 1941. Pàg. 113-134.

 

- Amades, Joan (1997): El Pirineu. Tradicions i llegendes. Tremp, Garsineu edicions. Edició original de 1949.

 

- Amades, Joan (1952): "Litocultura (fragment d'una obra inèdita)". Duoro-litoral, V-VI. Porto.

 

- Amades, Joan (1958): "El hombre de las nieves pirenaico". Revista de dialectología y tradiciones populares, tom XIV. Pàg. 294-305.

 

-Amades, Joan (1980): Folklorede Catalunya. Costums i creences. Barcelona, Editorial Selecta.

 

- Amades, Joan (1994): Des étoiles aux plantes. Petite cosmogonie catalane. Carcassona, Garae/Hesiode/Presses Universitaires du Mirail.

 

-Amics de Montserrat (1971): Folklore montserratí. Tradicions-prodigis-llegendària. Barcelona, Imp. Pulcra.

 

-Armet y Ricart, S. (Comte del Castellá y de Carlet) (1906): Les valls d'Andorra. Primera part. Del Segre a l'A­riège a travers d'An­dorra. Ab nombrosos itineraris d'excur­sions, fotogravats i un mapa. Barcelona, Tip. L'avenç.

 

- Bagà (1988): Bagà. La capital històrica de l'Alt Berguedà. Bagà, Ajuntament de Bagà.

 

- Balaguer, Víctor (1893): Al pie de la encina. Historias, tradiciones y recuerdos. Madrid, El Progreso Editorial.

 

- Barnes, Trevor J.; Duncan, James S. (1992): Writing worlds. Discourse, text and metaphor in the representation of landscape. Londres i Nova York, Routledge.

 

- Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Fets, costums i llegendes. Les Garrigues. Lleida, Virgili & Pagès.

 

- Bellmunt i Figueras, Joan (1988): Fets, costums i llegendes. La Segarra. Lleida, Virgili & Pagès, SA.

 

- Bellmunt i Figueras, Joan (1991): Fets, costums i llegendes. Val d'Aran. Lleida, Pagès editors.

 

- Bellmunt i Figueras, Joan (1993): Fets, costums i llegendes. El Solsonès. Lleida, Pagès Editors.

 

- Bellmunt i Figueras, Joan (1993-1994): Fets, costums i llegendes. El Pallars Sobirà. Lleida, Pagès editors.

 

- Bellmunt i Figueras, Joan (1997): Fets, costums i llegendes. L'Alt Urgell. Lleida, Pagès editors.

 

- Berga i Boix, Josep (1994): Llegendes de la comarca d’Olot. Olot, Llibres de Batet.

 

- Berque, Augustin (1990): Médiance de milieux en paysages. Montpeller, Réclus.

 

- Berque, Augustin (1995): Les raisons du paysage. París, Editions Hazan.

 

- Berque, Augustin (1996): Etre humains sur la terre. París, Gallimard.

 

- Boada, Martí (1992): Recull de llegendes de la regió del Montseny. Figueres, Carles Vallès, editor.

 

- Bofarull i Terrades, Manuel (1991): Origen dels noms geogràfics de Catalunya. Pobles, rius, muntanyes, etc. Barcelona, Edt. Millà.

 

- Bofill, Artur (1884): Excursió als Pyrineus Centrals. Anada per Aragó, regrés per lo Noguera Ribagorzana. Barcelona, Est. de Lluís Tasso y Serra.

 

- Bover i Pagespetit, Andreu (1988): Arbúcies. Estudi del medi i formes de vida (1743-1940). Arbúcies, Palhi AGSC i Ajuntament d’Arbúcies.

 

- Català Roca, Pere (1983): Llegendes dels castells catalans. Barcelona, Rafael Dalmau, editor.

 

- Chamson, Max (1987): Le roman de la montagne. Des auteurs et des cimes. Mesnil-sur-l'Estrée, Christian de Bartillat édt.

 

- ­Chauvet, Horace (1899): Folk-lore catalan. Légendes du Roussillon. Paris et Perpignan, SD.

 

- Coll, Pep (1989): Quan Judes era fadrí i sa mare festejava. Barcelo­na, Edicions la Magrana.

 

- Coll, Pep (1996): Viatge al Pirineu fantàstic. Barcelona, Columna.

 

- Colobrans, Jordi; Saumoy, Joan (1983): El caliu de la Vall d'Aran. Folklore aranès. Manuscrit Es-07, dipositat al Centre de Documentació i Recerca de la cultura Tradicional i Popular.

 

- Cortadellas, Xavier (1996): El poble dels centfocs. Llegendes de les Gavarres. Tarragona, Edc. El Mèdol.

 

- Fàbrega, Albert (2000): Llegendes de ponts, dòlmens i menhirs a Catalunya. Sant Vicenç de Castellet, El Farell Edicions.

 

- Farell i Domingo, Joan (1994): Castellfollit de Riubregós. Resum històric. Folklore, llegendes, tradicions. Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajuana.

 

- Feliu de la Penya y Farell, Narciso (1709): Anales de Cataluña y epilog breve de los progresos, y famosos hechos de la nacion catalana, de sus Santos, Reliquias, Conventos, y singulars Grandezas; y de los mas señalados, y eminentes Varones que en Santidad, Armas, y Letras han florecido desde la primera Poblacion de España Año del Mundo 1788, antes del Nacimiento de Cristo 2174, y delDiluvio 143, hasta el presente 1709. Barcelona, Joseph Llopis Imp.

 

- Fontserè, Eduard; Iglésies, Josep (1971): Recopilació de dades sísmiques de les terres catalanes entre 1100 i 1906. Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana.

 

- Galceran Vigué, Salvador; Solé Sagarra, Josep (1985): Història de la vall de Meranges. Ripoll, Ajuntament de Meranges.

 

- Le Goff, Jacques (1983): “Melusina maternal y roturadora” in Tiempo, trabajo y cultura en el occidente medieval. Madrid, Taurus. Pàg. 289-311.

 

- Gomis, Cels (1912): La lluna segons lo Poble. Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya.

 

- Grup de Recerca Folklòrica d'Osona (1983): El folklore de Rupit i Pruit. Vic, Eumo editorial. 2 vol.

 

- Gutiérrez Lera, Chema (1999): Breve inventario de seres mitológicos, fantásticos y misteriosos de Aragón. Saragossa, Prames, SA.

 

-Lecouteux, Claude (1997): Mélusine et le Chevalier au gygne. París, Edc. Imago.

 

- Llegendes (1996): Llegendes i contalles del Bages. La memòria mítica dels nostres avis. Manresa, Angle Editorial.

 

- Lleonart, Maria M. (sd): "Les sorpreses al buscar llegendes" in II Jornades de literatura excursionista. Memorial Artur Osona i Formentí. Barcelona, UEC. Pàg. 173-175.

 

- Mestre, Pere; Montañà, Daniel; Planes, Josep A. (1998): El Lluçanès màgic. Recull de llegendes i rondalles del lluçanès. Valls, Edc. Cossetània.

 

-Mir, Antoni; Moner, Joaquim M. de; Pleyan de Porta, Josep (1996): Album històric, pintoresc i monumental del Pirineu. Tremp, Garsineu edicions. Edició original de 1880.

 

- Montoliu, M. de  (1915): «Estudis etimològics i lexicogràfics». Butlletí de Dialectologia Catalana, 3 (1915). Pàg. 9.

 

- Montseny (1991): El Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura. Argentona, L'Aixernador edc.

 

- Moreu-Rey, Enric (1999): Els nostres noms de lloc. Mallorca, Edt. Moll.

 

- Moya, Bienve (1996): La llegenda dels sants. Creadors de mites. Tarragona, Edc. El Mèdol.

 

- Obiols, Joan (1992): Esvorancs. Fets i llegendes de la muntanya. La Seu d’Urgell, Trames Editorial.

 

- Ortí, Antonio; Sampere, Josep (2000): Leyendas urbanas en España. Barcelona, Edt. Martínez Roca.

 

- Pallarès-Personat, Joan (1988): “Les llegendes de les coves de Catalunya” in Memorial Josep Iglésies i Fort. I Jornades de Literatura Excursionista. Comunicacions. Barcelona, UEC. Pàg. 83-93.

 

- Pau, Jeroni (1986): "De flumini­bus et montibus Hispaniarum" in  Obres. Barcelona, Curial.

 

- Pla Cargol, Joaquín (1946): Tradiciones, santuarios y tipismo de las comarcas gerundenses. Girona i Madrid, Dalmau, Carles, Pla, SA edicions.

 

- Planes Ball, Josep Albert (2000): Llegendes de Montserrat. Recull i estudi de les millors llegendes. Sant Vicenç de Castellet, El Farell Edicions.

 

- Prat i Carós, Joan (1984): La mitologia i la seva interpretació. Barcelona, la Llar del llibre.

 

- Pujades, Hieronym (1609): Coronica universal del Principat de Catha­lunya. Barcelona, casa H. Margarit.

 

- Relación (1793): Relacion, o descripcion de los Montes Pirineos, con todos sus puertos, y condado de Ribagorza, del reyno de Aragon, la qual se acabó en 14 de Noviembre de 1586. Madrid, Antonio Espinosa, (Consultable a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, fons Puchades).

 

- Roger, Alain (1978): Nus et paysages. Essai sur la fonction de l'art. París, Aubier.

 

-Roma i Casanovas, Francesc (1999): El paradís indicible. Ecosimbologia del protopaisatge montserratí modern. Memòria inèdita, dipositada a la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

- Romeu i Figueras, Josep (1993): Materials i estudis de folklore. Barcelona, alta Fulla.

 

- Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls de folklore penedesenc. Vilafranca del Penedès, edició de l'autor.

 

- Schama, Simon (1995): Landscape and memory. Londres, Harper Collins Publishers.

 

- Sébillot, Paul (1968): Le folklore de France. París, Édt. Maisonneuve et Larose.

 

- Sébillot, Paul (1983): Le folklore de France. Les eaux douces. París, Imago.

 

- Serra y Postius, Pedro (1745): Siete maravillas raras, del principa­do de Cataluña. Dedicadas al apostol de la primitiva Iglesia; Moyses de la ley de Gracia; martir de los primeros de España; anacoreta del pais catalàn (): el glorioso san Magin. con un breve extracto de su prodigiosa vida. Barcelona, Pablo Cam­pins, impressor, circa 1745.

 

- Soler i Amigó, Joan (1998): Enciclopèdia de la fantasia popular catalana. Barcelona, Barcanova.

 

- Terrades, Ignasi (1973): Antropología del campesiono catalán. 1. Del modo de producción feudal al capitalista. Barcelona, A. Redondo, editor.

 

- Van Gennep, Arnold (1982): La formación de las leyendas. Barcelona, Alta Fulla.

 

- Verdaguer, Jacint (1992): Rondalles. Barcelona, Edt. Barcino.

 

- Verdaguer, Jacint (1992): Excursions i viatges. Barcelona, Edt. Barcino.

 

- Vinyeta, Ramon (1979): Llegendes i tradicions de la Vall del Ges i dels seus contorns. Torelló, Edt. Celblau.

 

- Vinyeta i Leyes, Ramon (1998): Alpens. Lluçanès nord. Torelló, edició de l’autor.

 

- Violant i Simorra, Ramon (1989): El Pirineo español. Vida, usos, costumbres, creencias y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece. Barcelona, Alta Fulla. Edició original de 1949.

 

-Violant i Simorra, Ramon (1990): Etnografia de Reus i la seva comarca. El Camp, la Conca de Barberà, el Priorat. Barcelona, Alta Fulla. Edició original, en cinc volums, 1955-1959.

 

- Vivó, Carles (1989): Llegendes i misteris de Girona. Diputació de Girona et Caixa de Girona, Quaderns de la Revista de Girona.