Petja de Sant Martí (Osor)

Un magnífic treball dedicat a la toponímia d'Osor recull la llegenda de la Petja de Sant Martí i de la Cadira del Diable, en documenta el topònim històricament i en descriu l'emplaçament.

Aquesta informació es pot trobar a les pàgines 1064-1065 de la tesi doctoral de Fèlix Bruguera http://www.tesisenxarxa.net/TDX/TDX_UdG/TESIS/AVAILABLE/TDX-0213107-124144//tfbl.pdf o en un altre document del mateix autor que trobareu a http://www.raco.cat/index.php/QuadernsSelva/article/view/26197/123218

Segons aquestes informacions, la Petja de Sant Martí és el “Nom que rep un senyal que es pot observar en una pedra a pocs metres de la riera d'Osor, a l'alçada del pont de les Pedreres límit municipal entre Osor, la Cellera de Ter i Anglès” i que estaria documentada al 1711 com a Petxa de Sant Martí, per passar al segle XIX a la forma petja.

Segons Bruguera, es tracta d'un hagiotopònim lligat a la llegenda que es comentava més amunt. Al costa hi ha la Cadira del Dimoni, una “(...) notable pedra que formalment s'assembla vagament a un seient i que es localitza a la riera d'Osor (...)”, l'origen de la qual també s'explica per la mateixa llegenda.

 

 

Segons el diccionari Alcover-Moll, la petxa o peita era un impost sobre els béns seents (immobles); cast. pecha. En aquest sentit ja es recollia en Les costums marítimes de Barcelona universalment conegudes per Llibre del Consolat de mar (vegeu el capítol 19 de  a http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/09255007699869439647857/p0000003.htm#I_461_ )