Les petjades del cavall de Sant Martí

Són uns clots d'unes pedres properes a la font de san Martí, del terme de Riudellots de la creu. Quan els catalans guerrejaven contra els moros sant Martí se'ls apareixia i els ajudava ardidament. Els moros li tenien molta quimera i un dia li van preparar un parany prop de la dita font. Però el sant se'ls fongué com per encantament i no deixà més que les potades del cavall.

Extret de http://www.festa.cat/?q=histories/veure/640