La Font Bordonera d’Organyà

Segons la llegenda de la Font Bordonera, en temps antics la vall de Cabó era regada per una font que rajava en un parell d’esquerdes de la Penya Roja. Aquesta muntanya tanca, pel sud, la vall de Cabó i les seves aigües s’escorren cap a l’àmplia plana de la vall.
Però, un dia, una bruixa va tapar les esquerdes amb dues pells, una de llana blanca i l’altra negra. Això va convertir les terres de la vall en terres de secà. En canvi, la deu va anar a sortir al sud de la muntanya de Santa Fe, concretament a la Font Bordonera.