El naixement del riu Congost

En una llegenda que recollim d’una publicació dels anys seixanta es parla d’uns fets molt semblants als que ens explica la llegenda del topònim de Girona. En aquest cas, però, es tracta del naixement dels rius Congost i Besòs.
Segons la llegenda, l’indret on avui hi ha la muntanya del Farell havia estat un gran llac. Un dia, un pastor va cavar el terra del lloc a la recerca d’aigua per al seu bestiar. De sobte, l’aigua va adquirir una gran força i va començar a brollar, tot emprenent la direcció del mar a prop de Badalona. Aquest corrent subterrani va ser la causa de l’assecament del llac que hi havia en aquell lloc. Només en varen quedar les fonts que alimentaven el llac que, amb el temps, han donat lloc als cinc rius que creuen les dues comarques vallesanes: el Ripoll, la riera de Caldes, el Tenes, el Congost i el Mogent, tots ells afluents del Besòs.