Un purgatori entre Vic i Manlleu

Domingo Torrent i Garriga va ser un notari manlleuenc que l'any 1902 va publicar un llibre titulat Las leyendas de mi pueblo, fruit de la seva col·laboració amb la premsa local. Una de les llegendes que explica parla de la casa del Purgatori i explica l'origen d'aquest topònim.
Segons diu, aquesta història li havia explicat un capellà missioner que va morir a Austràlia en l'acte de convertint infidels, un dia que anaven a peu de Manlleu a Vic.
La llegenda diu que un grup d’estudiants del seminari de Vic van cap a Manlleu i se’ls uneix un cavaller que fa el mateix camí que ells amb motiu del comerç. A mig camí se’ls fa fosc i senten el toc d’ànimes de l’església de Sant Esteve de Granollers. Llavors, un estudiant proposa resar en honor de les ànimes i el cavaller hi assenteix tot dient que si no s’hi guanya res, tampoc hi ha res a perdre.
Acabada l’oració, el cavaller demana als seus acompanyants si creuen que el purgatori existeix, perquè ell considera que deu ser un invent dels capellans per tenir diners, que es diuen sufragis per les ànimes sense saber si són al purgatori o en un altre lloc, etc.
Això fa que entrin a discutir el tema a fons, fins que arriben a un lloc del camí que es diu Call Fondo. Aquí els apareix de cop

“(...) una viva y espantosa representación del purgatorio. Grandes llamas obstruían el camino, y en medio de ellas, ardían infinidad de personas, que, con las manos levantadas, clamaban al cielo misericordia, varias de las cuales habían sido conocidas de unos ú otros de los que absortos contemplaban aquel extraño suceso. Al poco rato cesó la visión, volviendo á quedar el camino del todo á oscuras”.

Tots plegats continuen el camí sense dir res i en arribar a Manlleu, després de passar el pont, el cavaller li dóna la mà tremolosa a l'estudiant i li reconeix que el purgatori existeix.
Aquesta és la història que li va explicar aquest seminarista i Torrent hi afegeix que a prop d'aquest lloc, a mà dreta venint de Vic a Manlleu pel camí antic, hi ha una casa de camp que es diu el Purgatori,

“(...) la que, según nos aseguró el mismo compañero, debe su nombre al singular suceso que nos refirió, y nosotros acabamos de contar á nuestros lectores”.

Algú en sap alguna cosa més?

Per exemple, on es troba?

Torrent y Garriga, Domingo, 1902, Las leyendas de mi pueblo. Vic, Imp. de la V. de R. Anglada.

Llegenda

Podeu trobar la llegenda, en versió catalana, a:

http://www.fortunecity.es/sopa/tomates/696/contes/purgat.htm