Petjada de Sant Cristòfol al Sant Sepulcre (Penedès)

L’any 1893, a Vilafranca del Penedès, es publicaven uns Recorts de la infantesa. Fets histórichs y qüentos tradicionals de la meva terra que se suposa que foren escrits per Pere Alagret, un erudit local de notable interès.
Alagret dedica una part de la seva obra a parlar de l’ermita del Sant Sepulcre, al costat d’Olèrdola, i diu:

Prenem ab calma aquest curt revolt que té la pujada de la Serreta, ja que no’ns es posible avuy tot pujant pel dret, posar la nostra planta en lo peu de Sant Cristófol, petjada que al passar per eix lloch deixá enmotllada tal sant, segons la tradició, qual idéntica forma desaparesqué al obrirse no fa molt las modernas pedreras que per banda y banda del camí se afondeixen.”

Després de parlar d’aquesta petjada, el recorregut figurat d’Alegret arriba a l’ermita, on hi ha una figura d’una cabra col•locada en un forat obert a la paret darrere d’una urna, que treu el cap com si estigués mirant els fidels. Aquesta figura, diu el nostre autor, recorda la història d’un pastor que tenia una cabra que cada dia s’aturava a una esquerda i la feia fugir a pedrades. Un dia es va decidir a cavar i hi va trobar una imatge del Sant Crist, mort ,de mida natural i tot sencer.
El pastor ho va anar dient a tothom i es va reunir una multitud de gent que volia veure la imatge miraculosa. Més endavant s’hauria decidit de construir el temple.