El Paradís de Ripoll

Els mapes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya situen al sud de Sant Bartomeu (Ripoll) un conjunt de cases que porten per nom cases del Paradís.
La recerca duta a terme al mes de setembre de 2007 a l'Arxiu Comarcal del Ripollès va permetre obtenir algunes dades sobre aquest topònim. Aquest petit article pretén donar-les a conèixer. (Totes les referències documentals s'han extret de l'arxiu esmentat).


Referències documentals

La primera referència que se'n coneix apareix dins del cens de població de 1897-1898. En aquest document es parla clarament del "Manso Paradís" i del "Manso Paradís Petit". El mateix es repeteix en el padró de l'any 1900.
Deu anys més tard (1910), el cens recull el Paradís Batet (?) (el document podria dir Patit) i el Paradís Gros; i en documents posteriors es troben referenciats com a "Paradís Xich" i "Paradís Gros".


Origen lingüístic

Tot i que hores d'ara no en tenim massa informació, sembla que l'origen d'aquest topònim derivaria de la casa de Pardís. Aquesta explicació es pot mantenir gràcies al consciençut treball de Tomàs Raguer sobre les masies de la Parròquia de Ripoll, publicat en la revista Scriptorium. A la primera pàgina del número XXXV d'aquesta revista (novembre de 1925) apareix esmentada aquesta masia, tot i que no n'apareix més informació.
Gràcies a les notes manuscrites sobre les masies de Ripoll que va escriure Tomàs Raguer i que es conserven en aquest arxiu, es va poder arribar a un manuscrit que porta per títol Llibre nominal dels pajessos confrares de Ntra. Sra. dels Anjels. Redificat durant lo añ de 1864 a 1865. Entre les masies que figuraven dins de la confraria es trobaven la "Cassa de Pardís", el "Massobers de Pardís" i la "Cassa Chica de Pardís" i val a dir que el tipus de lletra no ofereix cap dubte en cap dels tres casos.
De fet, el primer recull de població en què apareix documentat aquesta forma és el padró de Ripoll de 1887, on es presenta com a "Manso Pardís", compost per dues unitats familiars i situat al costat de la masia de Vista Alegre.


Origen ecosimbòlic

La masia o conjunt de masies a què fem referència es trobava al costat de dues altres cases de noms prou aclaradidors: d'una banda, Vista Alegre, i de l'altra, la Miranda. La situació elevada sobre la vila de Ripoll permetria la creació i el manteniment d'aquests topònims, perquè cal recordar que el mot paradís moltes vegades era utilitzat per fer referència a un indret de vista agradable, sobretot si era un hort o jardí, com seria el cas de la riba del riu Ter en el moment de passar per Ripoll.


Nota:
Una altra referència apareix en aquest document: http://usuarios.lycos.es/allagostera/carlfeder/Caballeria/7anys01.htm , concretament a la nota 14, quan es refereix a Manuel Corominas (a) hereu Paradís en un text que parla d'uns fets 1833. Cal fer esment a l'arxiu de Ripoll es troben dues transcripcions del document original, una deguda a Tomàs Raguer i l'altra, a Eudalt Graells i que en la primera es parla de l'hereu Pardís i en la segona de l'hereu Paradís.

1 -
Cronica de [la villa y monasterio] de Ripoll i su monasterio. Eudald Mirapeix i Illa, notari (1791-1858). [Últims capítols d´aquesta obra manuscrita que deixà el Dr. Eudalt Mirapeix i Illa, comprenen de l´any 1820-1840. Transcripció realitzada per Tomàs Raguer].

2 -
Cronica de la villa y monasterio de Ripoll. Eudald Mirapeix i Illa, notari (1791-1858). [Transcripció realitzada per Eudald Graells i Puig l´any 1917, de l´original, facilitat per Ramir Mirapeix i Pagès, net de l´autor]


 


Si en disposeu de més informació, no dubteu a fer-me-la arribar.