La font del Vedell d'or

Són així anomenats uns enderrocs que hi ha al peu de la muntanya de Montjuïc, propera a Girona. La font havia rajat de la boca d'un vedell de pedra. La font era molt concorreguda. Un dia el diable va embruixar l'aigua i per atreure més la gent canvià la tosca pedra del vedell per un gran i preciós vedell d'or, de boca del qual rajava també aigua. La gent, però, veié en el canvi una intervenció diabòlica i no acudí a la font. Irat el Diable en veure el seu fracàs, un dia enrunà la font i fugí enfellonit muntanya de Montjuïc amunt. La font resta encara cpm la deixà en Banyeta, i a la muntanya es veuen encara les petjades que feia el Diable en sa fugida.

Joan Amades

(extret de http://festa.cat/?q=histories/veure/418)