Petjades del Diable de Camps, localització

A l’entrada al poble de Fonollosa, venint de Manresa per la BV-3008, després de passat un pont, surt a mà dreta la carretera que, en 2 km, porta a Camps. Poc abans d'arribar a Camps, després de recórrer 1.1 km, a mà esquerra surten, molt a prop una de l'altra, dues pistes, separades només pels pocs metres d'amplada d'un camp. La segona té un indicador a les masies Fadrí del Cinto, Can Cinto, Can jaumet, Can Pelfort, Can Petit i Can Maginet. La primera és una pista dolenta que mena als camps propers. Deixem el cotxe a l'entrada d'aquesta primera pista i la seguim uns 100 metres a peu. Passem per sota un replà rocós emboscat, on hi ha les Roques del Diable. Just superat el replà, quan ja es tornen a obrir els camps, surt a mà esquerra un corriol indicat que, reculant, ens porta al damunt de la plataforma rocosa coneguda com les Roques del Diable.

Horari: mitja hora.
Dificultat: cap.
Cartografia: Institut Cartogràfic de Catalunya, mapa El Bages. 1: 50.000.
Època recomanable: tot l’any.
Observacions: Pel que s’ha de caminar, no cal entrar a la pista amb el cotxe.