Les Potes del Dimoni de Susterris

Al costat de Talarn hi ha l’estret de Susterris, on antigament hi havia quatre forats coneguts com les potades del diable, potades que eren el resultat de la lluita cos a cos entre el dimoni i sant Antoni (Amades, 1997). Aquestes petjades avui dia es troben sota el pantà de Sant Antoni, poc més amunt de Tremp. Per tant, han desaparegut. Però un escrit de l’any 1880 ens explica com eren:

Consisteixen en quatre forats de figura oval prolongada, parescudas al contorn de la planta del peu de un púber, y que mideixen 16 centímetros de llargaria, per 7 d’ample y altres tants de profunditat, ab la circunstancia de que’l fondo afecta la forma de una quilla” (Mir, Moner, Pleyan, 1996).

Al seu costat hi havia altres marques i una creu gravades a la roca. Segons la tradició, en una de les lluites entre sant Antoni i el dimoni ambdós es varen precipitar cingle avall des del tossal del Neret (a llevant del pantà). El sant anà a caure a uns dos-cents metres del lloc, a l’altra banda del torrent i restà sa i estalvi, mentre que Satanàs caigué en el mateix costat del riu, marcant les seves quatre potes en la roca.