La Pedra de la Mà de Déu

Es troba a Porqueres (Pla de l'Estany). En trobareu més informació a http://www.francescroma.net/web/minairons.pdf

Les dades de què en disposem són molt escasses; per tant, agrairem qualsevol comentari.